Skilmálar

Almennt

Memo Iceland.is hefur einsett sér að tryggja trúnað, áreiðanleika og tiltækileika persónuupplýsinga í hvívetna.

Í persónuverndarstefnu þessari er því lýst hvernig Memo Iceland vinnur með persónuupplýsingar viðskiptavina sinna. Öll vinnsla fyrirtækisins á persónuupplýsingum fer fram á grundvelli laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga („persónuverndarlög“).

Með persónuupplýsingum er átt við allar upplýsingar sem hægt er að rekja til tiltekins einstaklings. Hér má nefna upplýsingar á borð við nafn, kennitölu, heimilisfang, símanúmer, netfang, myndefni, netauðkenni, samskipti, bílnúmer og fleira. Í 2. tl. 3. gr. persónuverndarlaga má finna nánari útlistun á því hvað fellur undir hugtakið persónuupplýsingar.

Með vinnslu á persónuupplýsingum er átt við aðgerð eða röð aðgerða þar sem unnið er með persónuupplýsingar. Sem dæmi um vinnslu á persónuupplýsingum má nefna söfnun þeirra, skráningu, varðveislu, breytingu, miðlun, notkun, skoðun og fleira. Í 4. tl. 3. gr. persónuverndarlaga er nánar útskýrt hvað fellur undir hugtakið „vinnsla“.

Ábyrgðaraðili

Ábyrgðaraðili við vinnslu persónuupplýsinga er sá aðili sem ákveður tilgang og aðferðir við vinnsluna, sbr. 6. tl. 3. gr. persónuverndarlaga. Memo Iceland er í hlutverki ábyrgðaraðila þegar kemur að vinnslu persónuupplýsinga um viðskiptavini fyrirtækisins.

Samskiptaupplýsingar Memo Iceland:

Memo Ísland ehf., kt. 560714 - 1730
Bæjarlind 7, 201 Kópavogur
Símanúmer: 892-2448
Netfang: 
Hvað er skráð um þig hjá Memo Iceland?

Þegar þú verslar í gegnum vefverslun okkar

Viðskiptavinir Memo Iceland geta keypt vörur í gegnum vefverslun fyrirtækisins. Þegar verslað er í gegnum vefverslun safnar fyrirtækið upplýsingum um nafn, kennitölu, símanúmer, heimilisfang, póstnúmer, netfang, hvað þú ætlar að kaupa, hvernig þú ætlar að fá vöruna afhenda og staðfestingu á því að greitt hafi verið fyrir hana.

Tilgangurinn með þeirri söfnun er að geta afhent þér rétta vöru á réttum stað. Styðst vinnsla persónuupplýsinga í þessu tilfelli við í heimild í 2. tl. 9. gr. persónuverndarlaga.

Þegar þú skráir þig á póstlista

Á heimasíðu okkar getur þú skráð þig á póstlista ef þú hefur áhuga á að fá upplýsingar um starfsemi Memo Iceland, svo sem um nýjar vörur og tilboð. Vinnsla á persónuupplýsingum byggir þá á samþykki þínu, sbr. 1. tl. 9. gr. persónuverndarlaga.

Þegar þú sendir okkur tölvupóst eða hefur samband í gegnum heimsíðu

Þú getur sent Memo Iceland tölvupóst eða fyrirspurn í gegnum heimasíðu ef þú hefur einhverjar spurningar í tengslum við okkar starfsemi. Alla jafna byggir heimild til vinnslu persónuupplýsinga í þessum tilfellum á samþykki þínu, sbr. 1. tl. 9. gr. persónuverndarlaga.

Þegar þú sendir okkur skilaboð á Facebook eða Instagram

Memo Iceland er á Facebook og Instagram til að auka sýnileika fyrirtækisins. Þú getur sent okkur skilaboð þar ef þú hefur einhverjar spurningar í tengslum við okkar starfsemi. Heimild til vinnslu persónuupplýsinga byggir þá alla jafna á samþykki þínu, sbr. 1. tl. 9. gr. persónuverndarlaga.

Reikningagerð og færsla bókhalds

Þegar þú verslar í gegnum vefverslun okkar stofnum við þig sem viðskiptavin í fjárhagskerfinu okkar. Er slíkt nauðsynlegt svo hægt sé að útbúa viðeigandi reikning. Styðst vinnsla persónuupplýsinga þá við heimild í 2. tl. 9. gr. persónuverndarlaga.

Þegar þú, eða vinnuveitandi þinn, átt í viðskiptasambandi við okkur

Memo Iceland á í viðskiptasambandi við ýmsa aðila, svo sem þá sem selja fyrirtækinu tiltekna sérfræðiþjónustu, úthluta búnaði eða taka að sér tiltekin verk. Þeir aðilar geta hvort tveggja verið lögaðilar eða einstaklingar. Þegar um viðskiptasamband er að ræða safnar Memo Iceland nauðsynlegum tengiliðaupplýsingum á borð við nafn og netfang.

Þegar einstaklingur veitir þjónustu í eigin nafni byggir vinnsla persónuupplýsinga á 2. tl. 9. gr. persónuverndarlaga. Þegar einstaklingur kemur fram í nafni fyrirtækis byggir vinnsla persónuupplýsinga á lögmætum hagsmunum, sbr. 6. tl. 9. gr. persónuverndarlaga.

Þegar þú notar vefsíðuna okkar

Vefkökur eru litlar textaskrár sem eru geymdar á tölvunni þinni eða í öðrum snjalltækjum þegar þú heimsækir vefsíðu. Memo Iceland notar eftirfarandi vefkökur:

Nauðsynlegar vefkökur. Þessar kökur eru nauðsynlegar svo heimasíðan okkar virki með eðlilegum hætti. Heimild til þessa byggir á 6. tl. 9. gr. persónuverndarlaga.

Tölfræðivefkökur

Memo Iceland notar vefkökur til að greina notkun á vefsíðu fyrirtækisins. Með því fást til dæmis upplýsingar um hversu margir notendur opna tilteknar undirsíður á vefsíðunni, hversu lengi þær eru skoðaðar, frá hvaða vefsíðum notendur koma inn á síðuna og hvers konar vafra þeir nota til að skoða hana. Heimild til þessa byggir á samþykki þínu, sbr. 1. tl. 9. gr. persónuverndarlaga.

Markaðsvefkökur. Við notum einnig markaðsvefkökur til að birta þér auglýsingar sem við teljum þig hafa áhuga á og tengjast starfsemi fyrirtækisins. Heimild til þessa byggir á samþykki þínu, sbr. 1. tl. 9. gr. persónuverndarlaga.

Miðlun persónuupplýsinga til þriðja aðila

Memo Iceland notar rafrænar lausnir frá þriðja aðila sem auðvelda fyrirtækinu að halda utan um og miðla upplýsingum. Eigendur lausnanna kunna að hafa aðgang að persónuupplýsingum. Fyrirtækið gerir ávallt vinnslusamning við viðkomandi þjónustuaðila í samræmi við kröfur persónuverndarlaga. Slíkur samningur kveður meðal annars á um skyldu hans til að gæta fyllsta trúnaðar, tryggja öryggi og fara eingöngu með persónuupplýsingar í samræmi við fyrirmæli Memo Iceland.

Í ákveðnum tilfellum gæti Memo Iceland deilt persónuupplýsingum með þriðja aðila sem ekki er bundinn fyrirmælum fyrirtækisins um meðferð þeirra. Greiðir þú með eða Síminn Pay er afriti af pöntun þinni deilt með eiganda lausnarinnar. Athugaðu þá einnig að Facebook hefur aðgang að öllum skilaboðum sem þú sendir þar og á Instagram. Rétt er að geta þess að þeim aðilum ber að haga meðferð persónuupplýsinga í samræmi við persónuverndarlög, jafnvel þótt þeir séu ekki bundnir fyrirmælum Memo um meðferð þeirra.

Öryggi persónuupplýsinga

Memo hefur gripið til tæknilegra og skipulagslegra öryggisráðstafana í því skyni að tryggja viðunandi öryggi persónuupplýsinga. Aðgangsstýringar eru að kerfum og húsnæði fyrirtækisins. Öryggisráðstöfunum þessum er ætlað að vernda persónuupplýsingar gegn því að þær breytist, glatist, verði birtar eða aðgangur veittur að þeim í leyfisleysi.

Varðveislutími persónuupplýsinga

Memo geymir persónuupplýsingar í þann tíma sem nauðsynlegt er fyrir fyrirtækið að hafa þær undir höndum. Bókhaldsgögn eru geymd í sjö ár í samræmi við lög um bókhald nr. 145/1994. Myndefni úr eftirlitsmyndavélum er geymt í 90 daga að hámarki en kann að vera geymt lengur vegna sérstakra ástæðna, svo sem vegna rannsóknarhagsmuna. Þegar ekki er þörf fyrir Calma að hafa persónuupplýsingar undir höndum lengur eyðir fyrirtækið þeim með öruggum hætti.

Réttindi þín

Þú nýtur ákveðinna réttinda samkvæmt persónuverndarlögum. Ef þú vilt neyta þessara réttinda þinna máttu hafa samband við okkur í gegnum tölvupóst. Við höfum einn mánuð til að svara erindi þínu en getum framlengt frestinn um tvo mánuði ef beiðnin er sérstaklega umfangsmikil. Rétt er að taka fram að réttindi þín eru ekki fortakslaus og kunna að vera háð ákveðnum skilyrðum. Hér er að finna yfirlit yfir helstu réttindi þín:

Réttur til aðgangs. Þú átt rétt á að óska eftir aðgangi að þínum gögnum og fá afrit af þínum persónuupplýsingum.

Réttur til leiðréttingar. Þú átt rétt á að fá upplýsingar um þig sem eru rangar og ónákvæmar leiðréttar.

Réttur til eyðingar. Í ákveðnum tilfellum getur þú átt rétt á að þínum persónuupplýsingum sé eytt. Þetta á einkum við í þeim tilfellum þar sem upplýsingar eru ekki lengur nauðsynlegar, þú hefur andmælt vinnslunni, vinnslan reynist ólögmæt, eða ef vinnslan byggir á samþykki sem þú hefur afturkallað.

Réttur til að andmæla vinnslu. Byggi vinnsla okkar á persónuupplýsingum á lögmætum hagsmunum, og þú telur að hún brjóti gegn grundvallarréttindum þínum, þá getur þú andmælt vinnslunni. Við hættum þá vinnslunni nema við sýnum fram á ríkari hagsmuni af því að halda henni áfram.

Réttur til takmörkunar á vinnslu. Í eftirfarandi tilfellum átt þú rétt á að við stöðvum vinnslu persónuupplýsinga:

Ef þú véfengir að persónuupplýsingar séu réttar (þar til við getum staðfest að þær séu réttar).
Vinnslan er ólögmæt, en þú vilt ekki að persónuupplýsingunum sé eytt.
Við þurfum ekki lengur á upplýsingunum að halda en þú þarfnast þeirra til að hafa uppi, stofna eða verja réttarkröfu.
Þú hefur andmælt vinnslunni og við höfum ekki bent á ríkari hagsmuni af því að halda henni áfram.
Réttur til að afturkalla samþykki. Í þeim tilfellum þar sem við byggjum vinnslu á samþykki þínu er þér ávallt heimilt að afturkalla slíkt samþykki. Afturköllun á samþykki þýðir þó ekki að vinnslan sem fór fram áður en samþykki var afturkallað sé ólögmæt.

Réttur til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd. Teljir þú að ekki sé farið með persónuupplýsingar þínar í samræmi við persónuverndarlög átt þú ávallt rétt á að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd (www.personuvernd.is).

Frekari upplýsingar

Hafi þú frekari spurningar um hvernig Memo meðhöndlar persónuupplýsingar þínar getur þú ávallt sent okkur fyrirspurn.

Endurskoðun

Persónuverndarstefna þessi getur frá einum tíma til annars tekið breytingum í samræmi við breytingar sem verða á viðeigandi lögum og reglugerðum eða ef breytingar verða á því hvernig Memo vinnur með persónuupplýsingar. .


Heimilisfang:
Memo Ísland ehf.
Bæjarlind 7, 201 Kópavogi
Sími: +354 892 2448
Netfang: memoicelandscarves@gmail.com

Uppfært: 1. júní 2023

 

Our terms:

We aim to please our customers. If a customer is not fully satisfied with our product or service will we try to the best of our abilities to solve the problem. We are here for our customers and we show that we care.

General:
Memo Iceland is owned by Memo Ísland ehf. We are not responsible for any typing errors, including price errors that may occur. If a product is damaged after it has been sent we are not reliable for the damage. We try to send all orders within  two or three week days.

14 day return policy:
Customers can return purchased items within a 14 day period. Customers can both get a refund or new product. This only applies if the product is new, unused, and with the original packaging unharmed. Returns that are damaged, soiled or altered may not be accepted and may be sent back to the customer. The cost of returning the product is covered by the buyer and the method which the buyer uses to return the product is up to him. 

Delivery and shipping:
We ship all of our orders through the Icelandic Postal Service, Íslandspóstur hf. We offer shipping worldwide. 

Privacy policy:
Memo Iceland has discloses no information about its customers to third parties.

Copyright:
Design and content of Memo Iceland web page and products is owned by Memo Iceland and copyright protected.

Jurisdiction:
This Agreement shall be governed and construed in accordance with Icelandic Law and parties hereby submit themselves to the exclusive jurisdiction of the Icelandic Courts in respect of any claim (including non­contractual disputes or claims).

Address:
Memo Ísland ehf.
Bæjarlind 7, 201 Kópavogur
Phone: +354 892 2448
Email: memoicelandscarves@gmail.com

 

Updated: June 1st 2023